První oficiálně (profesionálně) nakreslený Aldormský erb

erb rodu Kuveltů.

Tento erb, rodový znak chcete-li, pro nás nakreslila umělkyně Katka, která pro nás maluje i portréty postav z našich příběhů. Erb náleží rodu Kuveltů, který nastoupil svou vládu v Tollueském vévodství po té, co si prvorozená dcera Haralda Folita Livia vzala ve věku 16ti let za manžela bohatého měšťana Lestera Kuvelta. Jelikož měl vévoda Harald už pouze jediného dalšího potomka, dceru Lindu, která se svých dvanácti letech provdala za prince Lidrana Nimana, celé Tollue a přilehlé vévodství podědily děti Lestra Kuvelta a Livie.

Nebudu zde vypisovat, jaké měli ti dva manželství, protože to by byl opravdu dlouhý příběh. Podstatné ale je, že již od 66. roku samostatného Království aldormského náleží vévodství Tullueské rodu Kuvelt, jehož znakem je stříbrná orlice.

 

Další články: