Tento erb, rodový znak chcete-li, pro nás nakreslila umělkyně Katka, která pro nás maluje i portréty postav z našich příběhů. Erb náleží rodu Kuveltů…