Upozornění: Časová osa obsahuje vyzrazení zápletky nejednoho příběhu. Čtení na vlastnní nebezpečí!

 

Rok:

-158 – umírá chrabrý bojovník, rytíř Oris z Oradomu, zvaný Dračí srdce. Stává se fialovým drakem a přijímá jméno Ohene.

-52 – narozen Petr Volan

-30 – narozen Sidus Clemens

-20 – narozeni Maxwell Roden, Orena Frazerová; svatba Petra Volana a Leny ……

-18 – narozeni Joachim Volan, Kestrel Samielová, Valerie Frazerová

-16 – narozena Asha Ferková

-15 – narozen Loqar Niman

-10 – narozena Karmen Taniela

-2 – hrozba války s barbary visí ve vzduchu; v polovině roku se v Tristu pořádá oslava narozenin krále/královny, kam se sjíždí veškerá šlechta;  koncem roku barbaři nečekaně útočí a dobývají pevnost Vemis na Černé řece, vojsko Aldormského vévodství je ochromeno – jeho většina je tou dobou na vojenské přehlídce v Telmiru; ač se vojsko snaží, utrpí řadu porážek a postup barbarů stěží zpomaluje

-1 – počátkem roku zformované vojsko vyráží z Tristu pod vedením krále a Sida Clemense; počátkem čtvrtého úplňku přijíždí Sidus jako první se svým vojskem k planině, kde se odehrávají největší boje. Seskupuje zbytky Aldormského vojska pod svoji záštitu a odrážejí útoky barbarů. Začíná nejtěžší a nejkrvavější boj s velkými ztrátami na obou stranách; ač vše vypadá beznadějně, dokáže Sidus udržet morálku a drží pozice do příjezdu zbytku královské armády, se kterou poté poráží barbarské kmeny. (finální bitva končí v den, který je později známý jako Den Triumfu); následuje období, kdy vojsko postupuje a dobývá zpět své území a vytlačuje barbary, které trvá přibližně půl roku.

0 (470 Tristenolského kalendáře) – v polovině roku se Sidus Clemens stává králem Aldormy a bere si za manželku Valerii Frazerovou. Orena Frazerová vyslovuje kletbu rodu Clemens a sama je následně prokleta. V Aldormě se objevuje Marie Kovářová a stará se o Orenu. Taktéž se v Aldormě objevuje Alena – chce zabránit prokletí (neúspěšně), Maxwell Roden se stává královským kronikářem.

1 – Joachim Volan si bere svoji první manželku Leititii Delmaronovou.

3 – dokončení Petrova Kamene. Stěhování Joachima Volana s manželkou Letitií na Petrův Kámen.

– narozena Rebeka Clemensová; svatba Kestrel Samielové a Darnise Romana

6 – umírá Letitie Volanová

7 – narozen Eric Rawne; umírá Petr Volan

8 – narozen Angus Clemens

9 – narozena Dairin Krebsová,

10 – umírá Marie Kovářová

11 – svatba Joachima Volana s Karmen Tanielovou, dcerou dramonského obchodníka. Za tento sňatek je ještě dlouho poté odsuzován.

14 – narozena Fiona Clemensová

16 – narozeni Karol Volanová, Derek Roman

17 – Loqar Niman přijímá do služby Erica Rawneho

20 – Rebeka Clemensová se zamilovává do Dereka Treana

21 – Rebeka Clemensová odchází z paláce, zříká se svého původu; Svatba Rebeky Clemensové a Dereka Treana.

24 – narozen Diskol Trean; Angus Clemens obnovuje styky s Rebekou.

25 – 26 – stavba srubu Talron. Cestu k němu zná pouze Angus Clemens a Eric Rawne.

28 – svatba Erica Rawnea a Dairin Krebsové. Umírá Karmen Taniela-Volanová, matka Karol Volanové. Angus Clemens ukládá truhlici se svým pokladem na Petrově Kameni.

29 – narozen Galad Rawne; svatba Fiony Clemensové a Darena Halima (na žádost jejího otce)

30 – narozeni August Halim, Evelina Treanová, Kolgar Ladog. Joachim Volan zpronevěřuje svěřené peníze, je za to pokutován.

34 – Karol Volanová odchází z Petrova Kamene, přijíždí do Telmiru. Gretiem zbaven možnosti žádat dračí právo, navždy připoután k Aldormě. Bitva na Černé řece, kde umírá Angus Clemens. Ztracena pečeť Druhého lorda království. Loqar Niman si bere Elizabeth Halimovou. Narozeni Anabelle Rawneová, Karmen Volanová, Tork Veill.

36 – narozeni Lidrej Niman, Termie Ladogová.

37 – narozena Laveta Kristondová

38 – narozena Marianne Rawneová, svatba Dereka Romana a Heleny Starau

39 – Karol Volanová s dcerou a manželé Treanovi s dětmi jedou do Petrova Kamene. Umírá Joachim Volan. Narozena Hermína Romanová

40 – vypálení Petrova Kamene, smrt manželů Treanových a jejich dětí. Část obyvatel blízké vypálené vesnice Podplešná pod vedením Karol Volanové a Ardola Brangana z Borové odchází do Telmiru. Umírá Fiona Halimová a Galad Rawne, omylem považovaný za Augusta Halima. Zabit Daren Halim. Zavražděna Valerie Clemensová. Sidus Clemens uvězněn. Loqar Niman se stává králem Aldormy. Maxwell Roden ukrývá kroniku Aldormy u Kestrel Romanové v Telmiru. Se zbytky lidu ze severu společně s hrstkou obyvatel Telmiru snaží utéct před vojáky Loqara Nimana, zabijí několik nevinných obětí. Jejich vlasy se zbarvují do krvava. Eric Rawne a Karol Volanová vedou uprchlíky na louku se srubem Talron. Založena vesnice Talron. Než August Halim dospěje, vedou lid Eric Rawne s pomocí Karol Volanové a Ardola Brangana. Kolgar Ladog se dává do učení ke staré porodní bábě Ashe (56 let).

41 – umírá Sidus Clemens, Kestrel Romanová. Narozen Darnisus Roman mladší (umírá při porodu)

42 – umírá Darnisus Roman.

46 – narozen Dalen Roman

47 – umírá Karol Volanová. Před smrtí prosí Erica Rawneho staršího, aby její dceru Karmen provdal za Augusta Halima a oba je dosadil zpátky na trůn Aldormy. August a Karmen se později tomuto rozhodnutí vzepřou.  Karol Volanová po svém úmrtí dostává možnost stát se dračicí a přijímá – zrození dračice Ceaty.

51 – Ardol Brangan se pohádá s Ericem Rawnem a spolu s patnácti dalšími zrádci opouští Aldormu a nachází úkryt v Tristenolu. Svatba Karmen Volanové a Erica Rawneho mladšího.

52 – svatba Augusta Halima a Lavety Kristondové; narozen Sebastian Rawne

53 – narozeni Arthur Elat, Frederik Dougs

54 – narozeni Anatola Halimová, Lucie Dougsová, Lidran Niman; svatba Lidreje Nimana a Amélie Tristamové.

57 – narozena Debora Romanová

60 – narozen David Roman; svatba Termie Ladogové a sedláka Torka Veilla

61 –  umírá Derek Roman; Caointiorn, dcera Earnana a Dearbhai, přivedena do Aldormy; zrození Briame – usidluje se v srdci Caointiorn; setkání Arthura Elata a Caointiorn; první setkání Arthura Elata a Lidreje Nimana.

63 – umírá Loqar Niman; na Trůn v Dramonu nastupuje Lidrej Niman.

64 – narozen Timon Veill

68 – Anatola Halimová utíká do jeskyně k jezeru. Arthur Elat, Sebastian Rawne a Lucie Dougsová přicházejí za ní. Caointiorn označena za zrádkyni ‘mezi zrádci‘ a uvězněna. Později propuštěna, odchází do jeskyně u jezera, kde je nalézá Frederik Dougs. Sebastian Rawne vyjeví svou lásku Caointiorn. Arthur Elat se zamiluje do Anatoly Halimové. Návrat všech zpět do Talronu. Caointiorn zproštěna cejchu zrádkyně.

69 – narozena Tamara Veillová

72 – Gretieme zasazuje Caointiornino okno do paláce Wildaran. Počato dítě Caointiorn a Sebastiana. Caointiorn a Sebastian stráví třetinu měsíce v jeskyni u jezera. Sebastian zasnouben s Lucií Dougsovou. Frederik Dougs zrazuje nejen své přátele, ale i celý Talron. Sebastian Rawne téměř umírá v bitvě u Planiny smrti – zachráněn dračím právem Caety. Briame zbavuje přeživší vojáky a krále Lidreje Nimana vzpomínek na polohu Talronu. Lidrej Niman zabit svým synem Lidranem. Svatba Sebastiana Rawne a Lucie Dougsové. Caointiorn a Lucie domluvají lest ohledně dítěte. Lucie předstírá těhotenství. Narozena Klea Rawneová, dcera Caointiorn a Sebastiana (pro obyvatele Talronu však dcera Lucie). Plánována poprava Frederika Dougse – zachráněn Kolgarem Ladogem. Ač zachráněn, nikdy se do Talronu nevrátí.

76 – Arthur Elat žádá o ruku Anatoly Halimové; umírá Caointiorn; svatba Arthura Elata a Anatoly Halimové.

78 – umírá August Halim

80 – narozeni Alexander „Alex“ Elat, Niadh Bheirg Caldwelt; svatba Davida Romana a Menory Ororové

82 – narozena Daniela Romanová (dcera Davida Romana a Menory Romanové)

86 – umírá Laveta Kristondová Halimová

88 – Klea Rawneová odchází z Talronu. Lidran Niman uzavírá Telmir –  ponechává tamní lid v bídě; narozen Luthomar Niman (syn Lidrana Nimana a Lindy Folitové – Nimanové)

95 – setkání Alexe a Bheirga; odjezd Alexe do Tristenolu – před odjezdem se rozhádá s Bheirgem, Bheirg dočasně zachraňuje život Arthura Elata; Bheirg jmenován královským archivářem – do té doby funkci nezastával nikdo mimo královskou rodinu; seznámení Bheirga s Danielou Romanovou – společně se pouštějí do vyšetřování zmizení Kley Rawneové, narozena Elisa Krimbová

96 – umírá Kolgar Ladog, Bheirg a Daniela se do sebe zamilovávají

97 – umírá Arthur Elat

100 – návrat Alexe z Tristenolu, Bheirg a Alex se usmiřují;

101 – začátek roku – Alex se zamilovává do Daniely – svěřuje se Bheirgovi; konec roku Bheirg ukončuje vztah s Danielou – nepřestává ji milovat, ale cítí povinnost vůči královskému rodu a ví, že Daniela bude s Alexem šťastná

102 – Daniela se pokouší obnovit vztah s Bheirgem, který nadále odmítá a uzavírá se do Archivu; Alex utěšuje Danielu a postupně si získává její srdce.

105 – narozen Lautus Niman (syn Kley Rawneové); Klea utíká z Dramonského zámku, vrací se zpět do Talronu, později znovu utíká; umírá Sebastian Rawne.

108 – svatba Daniely a Alexe – oddává je Bheirg

115 – Luthomar Niman a Elisa Krimbová společně utíkají do Tristenolu, kde se uchýlil na hrabství Šedý les

118 – narozeni Laman Niman (syn Luthomara a Elisy), nepojmenovaný syn Alexandera a Daniely – umírá při porodu, avšak je zachráněn zachráněn Ceatou (její šestý zásah). V té chvíli Bheirg potkává Niame Laux ženu truchlící nad ztrátou své půlroční dcery a manžela. Niame souhlasí s výchovou chlapce a pojmenovává ho Creagan – po svém otci. Půl roku žije Niame s Creaganem  v jeskyni u Dračí skály, kde ji pravidelně navštěvuje i s Alexem. Creagan dostává dračí jméno Andreas, které pro něj měl Alex s Danielou vymyšlené. Po uplynutí půl roku přivádí Bheirg Niame do Talronu.

119 – Daniela poprvé dostává odvahu opustit srub a jít mezi lidi – úmyslně se však vyhýbá Niame, jelikož jí závidí. Její psychické zdraví je však nalomené a tak se Alex a Bheirg domluví, že jí zatím nepoví pravdu o jejím synovi.

120 – narozena Margarita Elata, při porodu umírá Daniela Elata – nikdy se nedozvěděla, že její syn žije; do Archivu přidán zápis o právech jmenovaného archiváře – může mít učedníka (pouze jednoho), nadále jde o propůjčenou funkci, kterou je třeba odevzdat zpět do rukou královského rodu, jakmile o to bude správce Archivu požádán; ve stejnou dobu sepsáno přiznání tří osob – Alexandera, Bheirga, Niame – o pravém původu Creagana (dokument si ponechává Alexander)

125 – v Tristenolu narozen Samuel Antares

126 – umírá Lidran Niman; Lautus Niman se stává králem Aldormy – zjišťuje, že služebnictvo ví o jeho původu a vydává rozkaz každého, kdo zná jeho minulost, popravit. Někteří však včas prchají do Telmiru; narozen Ryko Niman (syn Luthomara a Elisy)

127 – Lautus dává pokyn k vyhlazení čtvrti v Telmiru ve které se skrývá uprchlé služebnictvo u svých rodin – zničení zbylých dračích kašen

128 – narozen Trivet Veill – Ceata naposledy (po sedmé) zasahuje a dává život Trivetovi, který by jinak zemřel při porodu

133 – Creaganovi nabídnuta možnost vyučit se truhlářem od samotného Ferettiho (vyučen Sebastianem Rawnem po kterém převzal řemeslo), jelikož jako jediný nebyl ve svém věku učedníkem, rád nabídku přijímá

135 – umírá Alexander Elat – těsně před svojí smrtí zanechává sepsané uznání Creagana jakožto svého syna založené v knize popisující rod Clemens (měl v plánu dokument lépe uschovat, ale umírá dříve, než se k tomu dostane); před svým úmrtím říká Creaganovi pravdu o jeho původu a současně ho a Bheirga prosí, aby se o Margaritu postarali; Bheirg odmítá provést zápis o úmrtí Alexandera do kroniky rodu Clemens – nejdříve nemá odvahu, později na zápis zapomíná (dokument tedy zůstává skrytý);

136 – umírá Anatola Elata – jejím přáním je, aby se Bheirg postaral o Margaritu a Creagana; vkládá do něj svoji důvěru, že vyjeví pravdu o Creaganovi ve správnou chvíli

138 – v Tristenolu narozena Leona Derwová (budoucí královna Aldormská)

140 – Samuel Antares přijat do služby Luthomrem Nimanem

143 –  Bheirg nabízí Trivetovi možnost stát se jeho učedníkem, učení probíhá tajně

150 – v Aldormě se objevuje Lenka. Je přítomna zrození Frundora, který se jí usídluje v srdci; Veřejné odhalení původu Creagana – Lenka nachází přiznání Alexandra v kronice rodu Clemens; Lenka a Margarita ač v začátku přítelkyně, se rozcházejí ve zlém a nadále se vzájemně pouze tolerují; Začátek vztahu Lenky a Creagana; Gretieme zasazuje Lenčin obraz do paláce Wildaran

151 – nalezení Wildaranu – tato událost zdánlivě smiřuje Lenku s Margaritou; Lenka poprvé vstupuje na Dramonský dvůr pod jménem Eillen Fir, kde se seznamuje s Lautusem, kterého má za úkol svést; Creagan potají odchází z Wildaranu; koncem roku svatba Lenky a Lautuse; po svatbě odhaluje Lautus Lence, že ví o jejím plánu – Lenka se stává loutkou v jeho rukách, pro šlechtu je pouze ženou na ozdobu a všichni ji považují za slabou a nedůležitou

152 – umírá Bheirg a Lence je dovoleno odjet na Wildaran, aby mohla uctít jeho památku. Lenka s Trivetovou pomocí utíká do Talronu, kde se setkává s Creaganem. Poté co si vše vyříkají, se rozhodne nezasahovat do dění Aldormy a prožít s ním zbytek života v Talronu; Frundor a Lenka přetrhávají své pouto – nadále je usídlen v jejím srdci, ale odmítá s ní komunikovat; Početí Michaela Elata; Dramonští vojáci nacházejí Talron a odvádí Lenku zpět – odchází dobrovolně, aby ochránila Creagana, který v danou chvíli není ve vesnici. Lenka po návratu překvapuje, protože již není tou slabou ženou, kterou v ní každý viděl. Lautus jí její chování toleruje, ale pouze do chvíle, kdy se před ním podřekne a dá mu tak najevo, že ví, kým byla jeho matka. Lautus ji napadá, ale Lenka ho v sebeobraně zabíjí. Z vraždy obviněn jeden ze strážců; Na pohřeb Lautuse přijíždí jeho bratr Luthomar v doprovodu Samuela Antarese, kterého zde nechává – oficiálně jako strážce své snachy, za úkol má zjistit, kdo doopravdy zabil jeho bratra; Lenka jmenuje regentskou radu, která má vládnout jejím jménem až do doby, než bude moci její potomek nastoupit na trůn. Regentem jmenuje Creagana a z Triveta se stává vévoda Dramonský; Creagan považuje nenarozené dítě za Lautusovo a rozchází se s Lenkou ve zlém; Narozen Michael Elat, při jehož porodu umírá Lenka a získává možnost stát se dračicí, což přijímá – zrození Rubie; Margarita se pokouší zabít Michaela, v čemž jí zabrání Frundor a chlapce odnese do Dračího chrámu; Margarita prchá na Wildaran, kde se prohlašuje jedinou pravou královnou.

153 – začátek roku – schyluje se k válce mezi Margaritou a Creaganem; Rubie se setkává s Frundorem a Michaelem v Dračím chrámu a poznává se právo, kterého okamžitě využívá. Svojí smrtí určuje pravého následníka trůnu. Tělo Rubie odneseno zpět mezi draky. Margarita se hroutí a utíká, později se setkává s Orenou, ztrácí svoji osobnost a paměť – přijímá jméno Valeria; narozena Lucie Lindgren

154 – umírá Tristenolstký král; Aldormu sužuje mor a hrozí válka s barbary; Margarita odchází do Hůrky, kde začíná vést lidi, aby jim pomohla vydělat peníze. Margarita se setkává s Trivetem – zamilují se do sebe, Trivet odhaluje její tajemství. Margarita poznává svou osobnost, zbavuje se šílenství a společně s Trivetem dokončuje svůj úkol v Hůrce; Luthomar se stává regentem krále Vilafrana (7); tajné setkání Samuela Anatarese a Creagana Elata – dohodnuto spojenectví, Samuel Antares bude tajně dodávat informace o Trinestolském dění na dvoře, v případě potřeby mu na oplátku bude poskytnut politický azyl v Aldormě; narozeni Garett Rea a Johan Rebane;

155 – začátek roku – smíření Creagana a Margarity; svatba Margarity Elaty a Triveta Veilla.

156 – narozena Ylva Rebane

157 – narozena Valerie Veillová

158 – narozena Marika Rea

160 – umírá Luthomar Niman; Tristenolská rada rozhoduje vyvolat válku s Aldormou; odcizení Triveta a Margarity; do Aldormy přichází Barbora; Trivet Veill zajat v Tristenolu – porušena dávná smlouva mezi Sidem Clemensem a Villafranem II. – vzplanut oheň; Barbora vysvobozuje Triveta, poté se obětuje, aby dala Aldormě a Tristenolu další šanci; narozen Rannvi Rebane; umírá Tristenolský král Vilafran (13) – králem jmenován Simeon Alarick (10) – regentem jmenován Ryko Niman

161 – narozen Tormod Veill; svatba Creagana Elata a Leony Derwové – z politických důvodů na stvrzení nového míru mezi Aldormou a Tristenolem

162 – na Maurentu umírá Samuel Anatares; o Dračí noci navždy odchází dračice Ceata – stává se hvězdou

163 – Leona poprvé otěhotní a po čtyřech měsících potrácí

164 – Leona podruhé těhotná, opět o dítě přichází

165 – Leona potřetí těhotná, dítě narozeno mrtvé – s Creaganem se vzdávají naděje na společného potomka

170 – v Aldormě se objevuje Martina; Michael Elat poprvé potkává Lucii Lindgren; Leona neplánovaně těhotná – dlouho informaci tají – na plese potratí

172 – na konci roku narozena Abigail Elat (dcera Creagana a Leony); tajná svatba Michaela a Lucie (v Talronu, kterou zařídí Tran Veil)

173 – narozeni Patrik Elat a Lenka Elata (dvojčata Michaela a Lucie)

175 – Valerie Veillová navazuje vztah s Garettem Reou z Borové.

176 – Valerie Veillová a Garett Rea se rozcházejí ve zlém.

179 – Valerie Veillová si bere Johana Rebana a odchází s ním na sever. Vyprovokována roztržka mezi vesničany ze Žáru a Lidem Bílého draka. Umírá Ulf Rebane. Ylva Rebane odchází do Telmiru s Raimondem Kamparsem a Tormodem Veillem. Garett Rea odchází k Pohraniční stráži.

180 – svatba Dennise Makena a Rannvi Rebane, oba se stěhují ze Žáru a berou sebou Taru Rebane (Rannviinu matku)

181 – svatba Garetta Rey a Lotte Darbusové

185 – umírá Leona Elata

186 – umírá Creagan Elat

229 – narozen Velvrik Elat – budoucí vojevůdce znám jako Dračí pán

233 – narozena Juditha (prozatím není známo rodné příjmení) – budoucí manželka Velvrika Elata (společně mají osm dcer)

288 – umírá Velvrik Elat

 

 

Lomeril, Jackie Decker, Mardom, Eillen