Kalendář:

 

Sazeň: (odpovídá 22. Březnu – 20. Červnu našeho kalendáře)

22. dubna    Den Triumfu

V tento den se připomíná a oslavuje vítězství Sida Clemense nad barbary v bitvě na Planině smrti. Současně je to vzpomínka na vojáky Aldormského a Tristenolského království, kteří v bitvě, jež se nejprve zdála jako předem prohraná, obětovali své životy.

Svátek se slaví pouze v Aldormě a probíhá formou vojenských přehlídek, velkolepých ohňostrojů, tance a zpěvu.

Za vlády rodu Niman probíhají nadále vojenské přehlídky, avšak o Sidu Clemensovi je zakázáno se zmiňovat. 

1. června      Den Korunovace

V tento den došlo ke vzniku království Aldormského a korunovaci prvního krále – Sida Clemense.
Za vlády rodu Niman se tento svátek neslaví.

21. června    Dračí noc

V Aldormě se v tento den každý večer lidé sesednou k ohňům a zpívají písničky, v nichž opěvují slávu draků, měst, hvězd a matky země.

 

Páleň: (odpovídá 22. Červnu – 20. Září našeho kalendáře)

20. září         Den otců a synů

Jedná se o den, kdy všichni otcové zanechají své práce a užívají si se svými syny. Probíhá formou zábavy, soutěží a her. V Talronu se těchto her účastní i král a pro daný den je považován za jednoho z nich.

21. září         Den stínů

Oslava nalezení nové země a připomínka bájné země původu – Trelanu.

 

Žněň: (odpovídá 22. Září – 20. Prosinci našeho kalendáře)

19. prosince   Den lovu

Jediný den v roce, kdy je povolen lov i prostému lidu. Omezen je pouze množstvím masa na danou osobu.

20. prosince   Den hojnosti

Oslavy spojené se zpracováním masa uloveného předchozí den. Od rána se zpracovává maso a kožešiny, večer následují oslavy na návsi.

21. prosince    Noc pokladů

Kouzelná noc, kdy údajně lze nalézt dávno ztracené poklady. Současně se jedná o konec roku.

 

Klideň: (odpovídá 22. Prosinci – 20. Březnu našeho kalendáře)

1. února         Noc hvězd

Jedná se o rodinná vzpomínání za zemřelými. Na vesnicích se scházejí lidé na návsi. Ve větších městech jsou oslavy různé podle poměrů lidí – slaví tak, že zapalují svíce v dračích chrámech a předhánějí se v tom, kdo zakoupí dražší svíci

21. března      Den studánek

Svátek vznikl z praktického důvodu, jelikož si lidé uvědomovali, že bez vody nemohou žít. V daný den dochází k čištění studánek od nečistot, aby z nich nadále mohli získávat vodu, a jejich zdobení. Současně v daný den lidé drží půst.

Lomeril a Eillen