Siloni Karel

Jméno (Titul): Karel Siloni (nar. 127 A.K)
Manželka: Helena Siloniová (nar. 129 A.K.) – sňatek roku 145 A.K.
Potomci: Eponina Siloni Kuveltová, Valnetýna Siloniová, Leontýna Siloniová, Karolína Siloni Veillová,
Kristýna Siloniová
Vyskytuje v příbězích: Dračí srdce, Dračí právo, Umění odpouštět, Drahokam srdce

Vzhled:
Výška:
1,72 m
Váha: 70 kg

Charakter:
Na první pohled se může zdát, že je člověkem bez zásad, který se lísá k silnějším a sám nemá žádný názor. Důvodem tohoto chování je strach z toho, že by mohl dopadnout jako jeho otec. Ač se to nezdá, je velmi inteligentním a dokáže během pár chvil promyslet veškeré možné výsledky, ke kterým by vedlo jakékoliv rozhodnutí. Ač vypadá, že by nebyl schopen vlády, v době krize vyplouvá najevo skrytá síla, díky které dokáže za pomoci chladné logiky všechno zařídit. Bohužel se nejedná o dlouhodobou vlastnost a po pominutí
krize se opět stahuje do ústraní.

Informace o životě:
Jakožto budoucí vévoda se musel již od dětství vzdělávat. Jeho otec zařídil, že byl rok vychováván spolu se Sverinem Trantem v Simettském vévodství. Od té doby je pojí přátelské pouto. Zde se také poprvé setkal s hraběcí dcerou Helenou, do které se na první pohled zamiloval. Po půl roce se mu podařilo dívku přesvědčit o svých citech a slíbil jí, že si ji vezme. Po návratu zpět domů využil své inteligence a podařilo se mu nenápadně nasadit otci a matce myšlenku, že právě ona by pro něj byla vhodnou ženou. A tak, ač šlo o sňatek domluvený, se oba dva brali z lásky. Karel se vévodou stal předčasně, poté co byl jeho otec odsouzen k smrti, protože si dovolovat otevřeně nesouhlasit s jednáním krále Lautuse Nimana. Právě to ho donutilo chovat se obezřetně. Ladrin Kuvelt a Adamar Brangan jej však považují za slabocha, který se lísá k těm mocnějším. Jediný, kdo jej neodsuzuje je Severin Trant – jeho přítel z dětství. V době po úmrtí krále je to právě Karel, který zabraňuje mocenskému boji mezi Ladrinem a Adamarem. Společně se Severinem dodávají odvahu královně a pomáhají jí uchopit moc pevně do rukou. Když poté královna navrhuje jako regenta neznámého muže – Creagana Elata – je striktně proti. Pouze na základě okolního tlaku, kdy ostatní vévodové souhlasí, se podvoluje. Když jej poté Creagan navštěvuje, aby dohodl spojenectví, Karel mu sděluje, že jej pouze toleruje a to jen proto, že si jej vybrala královna. Teprve na základě výsledků jeho práce na něj možná změní
názor. Je to on, kdo navrhuje, aby Creagan byl při rozhodováních vždy hlídán Adamarem. Postupně zjišťuje, že je nový regent inteligentní a nebojí se říct si o radu ve chvílích, kdy něčemu nerozumí.

Po smrti královny a následném únosu prince je to on, kdo navrhuje sesazení regenta poté, co se princ navrátí. Když poté obdrží dopis od Margarity, která ho žádá o vojenskou podporu, i přes výhrady jde za regentem a vyslovuje mu svoji podporu. Margarita mu svým dopisem dala jasně najevo, že je bezmocná a doufá tak v rychlé ukončení sporu. Když je na Planině smrti Creagan Elat korunován králem, bez protestu pokleká, avšak stále má své
výhrady k takovému králi. Jeho úctu si získává až ve chvíli, kdy odmítá nechat popravit Adamara Brangana za jeho zradu, a místo toho jej odsuzuje k doživotnímu trestu v klášteře. Víra v krále se postupně prohlubuje, avšak jejich vztah je navždy poznamenán počáteční nedůvěrou a nikdy se z nich nestanou přátelé. Je to však on, kdo nastupuje na místo prvního rádce v době, kdy Trivet Veill pobývá v Hůrce. Jelikož se mu nikdy nepodařilo zplodit mužského potomka, rod Siloni s ním vymírá po meči.

Další články: