erb Trrantů.

Erb rodu Trantů.

Generace 1
Sigmund Trant (-20 – 58) + Romana Folitová Trantová (-19 – 28) – svatba roku 1
+ Catherine Trantová (10 – ) – svatba roku 29 – Ve válce proti Barbarům stál v první linii náporu a jen díky zázraku přežil. Jeho vojsko bylo rozprášeno před příjezdem Sida Clemense a finální bitvy se z něj zúčastnilo jen dvacet mužů. Jako by měli dračí požehnání, všichni z bitvy vyšli nezraněni. Za svoji věrnost je jmenován vévodou nově vzniklého Simetského vévodství. Ve své době je nejmladším vévodou. Do svého erbu si vybírá červenou pětilistou růži na bílém pozadí. Rok po bitvě si bere svoji dětskou lásku Romanu Folitovou. Při cestě zpět z návštěvy rodičů její kočár přepadávají lapkové. Romana se brání a je na místě zabita. Bohužel za celé manželství se jim nepodaří zplodit potomka. Sigmund je po smrti Radany zdrcený a s další svatbou souhlasí jen kvůli nutnosti mít dědice.

Generace 2
Serge Trant (30 – 92) + Emily Tegan Trantová (32 – 90) – svatba roku 52 – Sňatek Serge a Emily byl domluvený a chtěli tím utužit přátelské vztahy s Tristenolskou šlechtou. Ač se jim narodilo celkem pět dětí, dá se jejich vztah brát spíše za chladný.

Megan Trantová (31 – 51) – V sedmnácti provdána do Tezárie za mladšího syna tehdejšího krále města Harena. Dva roky po svatbě porodí dceru, o rok později vytouženého syna. Bohužel jí pouštní prostředí nesvědčí. Navíc se cítí v cizí zemi osamocená. Po porodu syna ji sužují deprese, při kterých spáchá sebevraždu.

Generace 3
Vanessa Trantová (54 – ) – Dvorní dáma královny. Po smrti bratra pomáhá spravovat vévodství do doby, než její synovec bude schopen převzít své povinnosti. Zamilovala se do muže, kterého si vzhledem ke svému postavení vzít nikdy nemohla. Veškeré nabídky k sňatku odmítala, a ač nikdy neměla žádné potomky, nelitovala svého rozhodnutí.

Julia Trantová (56 – ?) – Provdána na Žraločí ostrovy. Její manžel byl vášnivý mořeplavec se snem najít kontinent s bájným Trelanem. Julia ho v jeho snu podporovala a společně se vydali na plavbu, ze které se nikdy nevrátili. Zda nalezli novou zemi, nebo zemřeli na moři, nikdo neví.

Sander Trant (60 – 94) + Ellen Trantová (62 – ) – svatba roku 78 – Svoji ženu si vybírá sám a je s ní šťastný. Mají spolu jediného syna, o kterého se bojí. Když ve čtrnácti onemocní na neštovice, jsou s ním nepřetržitě. Bohužel Sander tuto nemoc nikdy
neměl a nakazí se. Dostává vysoké horečky a umírá. Ellen poté s jeho starší sestrou Vanessou s královým souhlasem spravují vévodství do doby, než může jejich syn převzít povinnosti.

Marius Trant (62 – ?) – Od mala si dělal, co chtěl a nedbal na tresty. Je si vědom toho, že nezdědí žádný majetek, tak ve věku patnácti let utíká z domova a v Tezárii se stává žoldákem. Zde si mění i své jméno a o jeho dalším osudu není známo.

Lindsay Trantová (64 – 140) – Od dětství plachá dívka bojící se lidí. Nejraději se skrývá ve svém pokoji, kam je jí nošeno i jídlo. Rodiče ji nakonec nechávají vstoupit do kláštera, kde nachází tolik potřebný klid.

Generace 4
Salvator Trant (80- 135) + Claire Trantová (71 – 150) – svatba roku 95 – Salvator celý život žil nezřízeně. Od mala byl obézní a Claire si jej vzala jen kvůli jeho postavení. V době své smrti vážil přes 130 kg, trpěl na dnu, nebyl schopen chůze a všude jej museli nosit sluhové. Claire se upnula ke svým dvěma synům. Poté, co mladší z nich prodělal
obrnu, trpěl bolestmi, rozhodl Salvator, aby jej ušetřili trápení. Ačkoliv s tím Claire nesouhlasí, nechává Salvator podat synovi víno smíchané s jedem. Od té chvíle s ním jeho žena odmítá mluvit a sdílet lože.

Generace 5
Stephan Trant (103 – 149) + Mariana Trantová (105 – 170) – svatba roku 110 – Nikdy se nevzpamatoval z nemoci a smrti svého bratra. Po sňatku s Marianou touží po velké rodině, nakonec se jim však narodí pouze dva synové. Stephan i Mariana svým synům od
mala vštěpují důležitost rodiny. Stephan umírá ve věku čtyřiceti šesti let na náhlý infarkt.

Thomas Trant (105 – 115) – Poté, co ve svých devíti letech prodělává obrnu, trpí bolestmi. Týden po svých desátých narozeninách je mu podáno otrávené víno. Téhož večera Thomas umírá.

Generace 6
Severin Trant (123 – ) + Radana Boyer Trantová (125 – ) – svatba roku 142 – ve věku deseti let je zasnouben s Radanou Boyer, dcerou hraběte z Koptu. Osobně se poznávají přibližně rok před dohodnutým sňatkem. Vévodou se stává ve věku dvaceti šesti let. Na dvoře krále Lautuse Nimana se snaží nevyčnívat a proto je ostatními vévody považován za neschopného a zbabělého. Po smrti Lautuse Nimana vyjadřuje svoji podporu královně Eillen Fir a podporuje i její návrh na ustanovení Creagana Elata jakožto regenta království. Po smrti královny a následné korunovaci nového krále Creagana Elata provedené rudou dračicí, se stává královým rádcem a posléze i přítelem.

Silas Trant (126 – ) + Anett Siloni Trantová (128 – ) – Za doby vlády Creagana Elata se stává vyslancem v Tristenolském království.

Generace 7
Sáva Trant (143 – )
Angus Trant (145 – )
Agátha Trantová (147 – )
Hubert Trant (152 – )

Další články: