Vévodský rod Tegan

 

Generace 1

vévoda Thomas Tegan (* – 30 A.K. – ) + Aranka Teganová(* – 27 A.K. – )

 

Generace 2

Aranka Teganová (* – 8 A.K.)

Corina Teganová (*- 4 A.K.)

vévoda Francis Tegan (*- 1 A.K. – 56 A.K.) + Olivia Teganová(7 A.K. – 32 A.K.); + Vanessa Stoffelová  Teganová (* 11 A.K.)

 • Francis se narodil v den bitvy o Tellingotský průsmyk. Jeho první manželství s Olivií bylo dojednané. Měli tři děti, Alissu, Rudolfa a Emily. Olivie zemřela po porodu Emily na horečku omladnic. Po její smrti si Francis bere Vanessu Stoffelovou, dceru pouhého rytíře, kterou ale už v době sňatku s Olivií miloval. Svatba probíhá tak rychle, že je Oliviina rodina pohoršena. S Vanessou má pak syna Daniela. Když si jeho starší syn vezme za ženu Zrádkyni, odkazuje vévodství mladšímu Danielovi s výslovnou poznámkou, že Rudolf se nikdy nesmí stát vévodu.

 

Generace 3

Alissa Teganová (23 – 44 A.K.) + Marian (* 8 A.K.)

 • Umírá při porodu.

markýz Rudolf Tegan (*25 A.K.) + Evelina (*28 A.K.)

 • Rudolfova žena Evelina je Zrádkyně a přichází do Tristenolu s Karmen Volanovou. Rudolf a Evelina se do sebe zamilují na první pohled a berou se roku 52. Toho roku Rudolf navštíví Aldormu při příležitosti svatby jeho sestry s vévodou Trantem. Vidí, jak vypadá vláda Nimanů, a to je pro něj impulsem pro právoplatný sňatek s Evelinou, se kterým do té doby váhal. Je to z jeho strany mimo jiné protest proti tomu, co Nimané páchají v Aldormě. Evelinu si bere jen několik málo dní po návratu z Aldormy. Proti jejich sňatku protestuje aldormský dvůr. Prince Valentýn, který už po starém králi přebírá mnoho povinností, odmítá zakročit, vzhledem k tomu, že Rudolf je schopný diplomat, kterého Valentýn potřebuje, aby získal podporu ostatních vévodů pro chystanou válku se Žraločími ostrovy. Valentýnova nečinnost jen dále ochlazuje vztahy mezi Aldormou a Tristenolem. Rudolf i jeho žena jsou nadále blízkými přáteli královny Dafne, Valentýnovy dcery, a jejího manžela Maurice Ysandera.

Jeho otec, vévoda Francis, nicméně takové pochopení pro Rudolfovu volbu nemá a vévodský titul odkazuje svému mladšímu synovi Danielovi, takže Rudolf se vévodou nikdy nestane. Když se to dovídá král Valentýn, dává Rudolfovi jako kompenzaci titul markýze.

Emily Teganová Trantová (32 – 90 A.K.) + vévoda Serge Trant (30 – 92 A.K.)

 • Emily je provdána do Aldormy za budoucího vévodu Serge Tranta. Svatba se odehrává roku 52 a krátce poté se její bratr žení se Zrádkyní. Král Aldormy požaduje anulaci sňatku, ale jak tristenolský král, tak dračí kněží tvrdí, že činy bratra nejsou důvodem pro to, aby byl rozloučen svazek, kterému požehnali draci.

vévoda Daniel Tegan (34 – 58 A.K.)

 • Daniel se stává vévodou po smrti svého otce, který odmítl odkázat titul staršímu synovi. Daniel sám ale nemá s bratrem tak vyhrocené vztahy a proto v závěti odkazuje vévodství svému synovci Sidovi. Daniel je roku 57 raněn v poslední bitvě ve válce o Žraločí ostrovy. Rána se nikdy zcela neuzdraví a Daniel na ni následující rok umírá

 

Generace 4

vévoda Sidus Tegan (* 53 A.K.) + Paulina Orbová Teganová(* 54.A.K.)

 • Sidus se stává vévodou v pěti letech po smrti svého strýce Daniela, protože jeho dědeček odmítl přenechat vévodský titul jeho otci. Roku 70 A.K. si bere dceru vévody Orba Paulinu. Sidus s Paulinou nikdy nemají děti, proto Sidus adoptuje svého synovce Antonia.

Karin Teganová Eulbergová (55 – 87 A.K.) + Oliver Eulberg (44 – 91 A.K.)

 • Oliver Eulberg je nejmladší ze šesti synů hraběte Eulberga z hrabství Pamirie ve vévodství Valburgie. Původně je panošem Karinina otce, ale když projeví zájem o jeho dceru, Rudolf i přes značný věkový rozdíl svolí. Karin souhlasí hlavně proto, že se o ni uchází i jiný šlechtic, který se jí hnusí. Olivera nemiluje, ale nevadí jí žít po jeho boku. Oba manželé umírají, než jejich děti dosáhnou dospělosti, Karin na následky úrazu, kdy ji srazí kočár, Oliver na nádorové onemocnění.

 

Generace 5

vévoda Antonius Tegan (* 75 A.K.) + Stefanie Teganová (* 85 A.K.)

 • Narozen jako Antonius Eulberg, syn Olivera a Karin Eulbergových. Když začíná být jasné, že manželství jeho strýce vévody je neplodné, Antonius je r. 92 A.K. po smrti rodičů adoptován a je mu dáno jméno Tegan, aby byl zachován vévodský rod.

hrabě David Eulberg (* 76 A.K.) + Zora (* 74 A.K.)

 • David si bere za ženu jedinou dědičku jednoho z Kentonských hrabství a stává se tam hrabětem.

 

Generace 6

vévoda David Tegan (101 – 163 A.K.) + Regina Ysander Teganová (104 – 145 A.K.)

 • Král Stellan I. přislíbil, že všechny své tři dcery provdá za Tristenolské vévody. Vzhledem ke službám, které rod Teganů prokázal Stellanově matce, královně Dafne, získal David nejmladší ze Stellanových dcer, Reginu. Během vzpoury rodu Dauthů je Adar dobyt a vévoda David uvězněn. To mu, společně se stresem z války, podlomí zdraví a od té doby chřadne.

Diana Teganová Villenová (* 107 A.K.) + hrabě Dylan Villen (* 107 A.K.)

 • Diana je provdána za hraběte z nejsevernějšího hrabství v Tristenolu. Během vzpoury Dauthů poskytne útočiště manželce a dětem svého synovce Benedikta.

 

Generace 7

vévoda Benedikt Tegan (*123 A.K.) + Emma Teganová(* 122 A.K)

 • Benedikt je během vzpoury Dauthů dotlačen ke zradě – donáší důvěrné informace z Tristu do tábora Dauthů výměnou za život svého otce. Po válce je mu ale vzhledem k okolnostem odpuštěno.

Natalie Teganová Laustane (* 124 A.K.) + vévoda Andreas Laustane (* 125 A.K.)

 • Natalie je provdána za dědice vévodství Valburgie, jedná se o domluvené manželství, které Natalie snáší z pocitu povinnosti. Prodělá potrat a dítě narozené mrtvé, přežije až třetí potomek, syn Andreas (* 151 A.K.). Během vzpoury rodu Dauthů je její manžel na straně Dauthů, ale Natalie se postaví za svou rodinu a za krále. Proto ji její manžel uvězní a ve vězení stráví zbytek války. Po vítězství krále je její muž uvězněn v její staré cele a Natalie se stává regentkou vévodství a svého syna.

Kristof Tegan (* 126 A.K.) + Maeve Teganová (* 131 A.K.)

 • Mladší syn vévody Tegana se roku 161 A.K. stává vyslancem v Aldormě. Jeho dvě děti jsou syn William (* 149 A.K.) a dcera Danu (153 A.K.). William Tegan si bere Valentýnu Siloni a protože Valentýna nemá bratry, stává se vévodou z Dalmainu.

 

 

Generace 8

Rachel Teganová (* 148 A.K.)

Alek Tegan (* 150 A.K.)

Faidra Teganová (* 155 A.K.)

 

 

 

 

 

Další články: