Ladrin Kuvelt

Jméno (Titul):  Ladrin Kuvelt, vévoda Tolluský (nar. 124 A.K.)
Rodiče: Richard Kuvelt, vévoda Tolluský (nar. 10 – 150 A.K.) ; Sofie Kuveltová (nar. 102 A.K. – 165 A.K.)
Sourozenci: bratr Lionel Kuvelt (nar. 122 A.K. – 139 A.K.), sestra Leontýna Kuveltová (nar. 133)
Manželka
: Eleanor Kuveltová (nar. 119 A.K., svatba 140 A.K.)
Potomci: synové: Loqar (nar. 144), Velvrik (nar. 146), Roderick (nar. 149), dcera Lotrein (nar. 152)
Poprvé se vyskytuje v příbězích: Dračí srdce, Dračí právo, Umění odpouštět, Drahokam srdce

Vzhled:
Výška:  1,69 m
Váha: 75 kg
Vlasy: špinavý blond, krátký sestřih
Oči: hnědé

Charakter:

Muž, který na veřejnosti vystupuje jako suverénní. Pohrdá ženami a neuznává je jako sobě rovné. To je způsobeno tím, že v dětství byl povinen poslouchat matku a každé nevhodné chování bylo trestáno. Současně má manželku stejného charakteru, kterou musí doma poslouchat na slovo. To si kompenzuje množstvím záletů s obyčejnými dívkami, na kterých poté vybíjí svůj vztek a frustraci.

Prahne po moci a pro lepší postavení by byl ochoten zaprodat kohokoliv.

 

Informace o životě:

Ladrin Kuvelt byl druhorozeným synem, avšak po nečekané smrti jeho bratra (139 A.K.) se stává dědicem a je nutné, aby se co nejdříve naučil vše, co bude třeba pro vládnutí. Ač nikdy nebylo zjištěno, z jakého důvodu zemřel jeho bratr, předpokládá se, že v tom měl prsty sám Ladrin.

Otec, který jej celou dobu přehlížel, ho proto trestá za každou neschopnost. Ladrin svého otce začíná nenávidět a pozvolna plánuje, jak by se ho zbavil. Hlavním důvodem je neustále utrácení rodinného majetku. Když jej poté donutí vzít si za manželku ženu, která je o pět let starší, nenávist k otci se pouze prohlubuje.

Se svojí ženou od počátku nevychází. Manželka jím pohrdá a dává mu to neustále najevo, a to i před jeho rodinou. I když ho fyzicky nepřitahuje, i tak plní svoji povinnost a zplodí s ní celkem čtyři potomky.

Když se na jednom z lovů Ladrinův otec zraní, na následky poté umírá (150 A.K.) a z Ladrina se stává vévoda. V den, kdy se účastní zasedání královské rady, je poprvé v životě šťastný. S králem a jeho praktikami nemá žádné problémy. Dalo by se i říct, že jej svým způsobem až obdivuje.

V době, kdy se na dvoře objevuje vévodkyně Eillen Fir, se proti ní ostře vyhrazuje. Nesnese pomyšlení, že by v radě seděla žena. Ve chvíli, kdy vévodkyně své místo přenechá svému bratranci Trivetu Veillovi, bere Ladrin toto jako osobní úspěch. Netuší, že si z vévodkyně udělal úhlavního nepřítele. Když se z vévodkyně stane královna, tiše zuří a nenávidí ji o to víc, jelikož je další ženou, která má nad ním moc. Proto s potěšením sleduje, jak král svoji manželku zlomí.

Ladrin je určen jako doprovod královny při cestě na Wildaran, na pohřeb jejího děda. Vévodkyně první noci uteče neznámo kam. Ladrin se tedy musí vrátit zpět na Dramon a sdělit tuto informaci královi. Dostává ultimátum, aby královnu našel nejpozději do jednoho měsíce, jinak za svoji neschopnost přijde o krk a jeho rodina o postavení. Ač se snaží, nedokáže zjistit místo, kde královna přebývá. Nakonec mu tuto informaci sděluje král a Ladrin vysílá své muže.

Když poté, při údajném atentátu, umírá král, Ladrin Kuvelt hodlá využít situace a zbavit se královny, kterou považuje za neschopnou. K jeho překvapení se královna z prožitého šoku rychle vzpamatovává a pevně se uchopuje moci. Královna jej později kontaktuje a domlouvá s ním spolupráci. Jelikož je těhotná, slibuje vévodovi případný sňatek jeho dcery, pokud by porodila syna. Ladrin si bere čas na rozmyšlenou. Na následném zasedání rady poté vyslovuje souhlas s královniným návrhem jmenovat regentem Creagana Elata a Triveta Veilla vévodou Dramonským.

V době po únosu prince Michaela se vévoda rozhodne stát na straně Creagana Elata. Důvodem je hlavně to, že odmítá se klanět jeho sestře. Když mu Adamar Brangan řekne, že má v plánu zradit, dovolí mu průchod vojska přes jeho vévodství. Současně mu slíbí, že o zradě nikomu nepoví. Požaduje za to však ujištění, že v případě výhry Margarity Elaty nebude za své rozhodnutí stát za regentem trestán a zůstane mu jeho majetek a postavení. Jelikož se králem stává Creagan Elat a vévoda Brangan je odsouzen k doživotí v klášteře, není nikdo, kdo by mohl udat Ladrina, že o zradě vévody věděl.

V době příběhu Drahokam srdce si je Ladrin jist tím, že jeho dcera se stane manželkou prince Michaela. Je tedy ostře proti vztahu prince s Lucií Lindgren. Králi říká o své dohodě s bývalou královnou. Jelikož nemá písemně nic potvrzeno a jediný další svědek jejich úmluvy, Samuel Antares, již nežije, nemá nic v ruce. Ač do té doby krále podporuje a nevyhrazuje se proti jeho rozhodnutím, od této chvíle se staví do opozice a při zasedáních rady dělá problémy.

Další články: