Vévodský rod Siloni

erb Silioni.

Erb rodu Silioniů.

Generace 1

Kristian Siloni (-34 – -1) + Julie Siloniová (-30 – 20)

 • Sňatek s Julií byl domluven v době, kdy mu bylo necelých pět let. Ač se brali mladí – Julii bylo patnáct a Kristianovi sedmnáct, nedařilo se jim zplodit potomka. Ve válce proti Barbarům Kristian umírá.

Saul Siloni (-33 – -1)

 • O Saulovi je známo jen to, že po celý svůj život se vyhýbal ženám. Umírá ve válce proti Barbarům po boku svého mladšího bratra Leonarda.

Leonard Siloni (-32 – -1)

 • Třetí z bratrů Siloniových, který položí svůj život ve válce proti Barbarům. Umírá při snaze chránit svého bratra Saula. Po válce měl v plánu se oženit s dcerou hraběte.

Kliment Siloni (-30 – ) + Nicol Siloniová (-27 – 44) – svatba roku 1
+ Lýdie Siloniová (26 – ) – svatba roku 44

 • Původně nejmladší syn, který toužil být rytířem. Tento sen se mu nikdy nevyplnil. Bojoval ve válce proti Barbarům a utržil ránu do ruky. Vzhledem k nevhodnému ošetření rána začala hnisat a musela mu být amputována levá ruka hned pod loktem. Po smrti svých bratrů se stává dědicem rodu. Současně se stává vévodou nově vzniklého Dalmainského vévodství. Do erbu si vkládá zlaté obilné klasy na zeleném pozadí odkazující na původ bohatství jeho vévodství. V roce 1 Aldormského kalendáře si bere za manželku Nicol. Bohužel je jejich manželství bezdětné. Když roku 44 Nicol umírá, bere si Kliment obratem za ženu Lýdii. Do roka se jim narodí dvojčata, avšak mladší z nich nepřežije první noc.

Letitia Siloni Volanová (-20 – 6) + Joachim Volan (-18 – ) – svatba roku 1, manželství bezdětné

 

Generace 2

Klaus Siloni (45 – ) + Annya Siloniová (50 – ) – svatba roku 70

 • Jelikož byl Klaus jediným Klimentovým potomkem, bylo mu dovoleno cokoliv. Proto, ač byl jediným dědicem rodu, nebyl tlačen do sňatku a svatbu měl až ve věku pětadvaceti let.

 

Generace 3

Kevin Siloni (82 – ) + Janet Siloniová (82 – ) – svatba roku 101

Mark Siloni (83 – )

 • Stal se rytířem

Martha Siloni Branganová (85 – 150) + Leonard Brangan (79 – 145)

 • Bere si za manžela Leonarda Brangana, pozdějšího vévodu Severského

 

Generace 4

Sofie Siloni Kuveltová (102 – 165) + Lucas Kuvelt (100 – 150) – svatba roku 121

 • Po smrti dvou mladších sourozenců má strach, že by mohl zemřít i její poslední bratr a tak jej hlídá na každém kroku a snaží se mu dávat rady do života. Aniž by tušila, pěstuje tím v bratrovi odpor. Když později chápe, co tím způsobila, je jí to líto, ale nevnucuje se a bratrovu přítomnost nevyhledává. Tajně však touží, aby se jejich vztahy daly do pořádku. Sofie vždy toužila být vévodkyní. Věděla však, že vévodství po otci nezíská, proto souhlasila se sňatkem s Lucasem Kuveltem.

Kaleb Siloni (103 – ) + Lea Orbová Siloniová (105   –   ) – svatba roku 120

 • Se starší sestrou Sofií neměl dobrý vztah. Přišla mu panovačná a chtěla mu řídit život. Po její svatbě se s ní přestává bavit úplně a na oficiálních akcích ji maximálně pozdraví.
  Nikdy se nedokáže smířit se smrtí bratra a sestry, kteří v dětském věku zemřeli na spálu. Na památku po nich pojmenovává své dvě děti.

Andrea Siloni (107 – 114)

 • Umírá na spálu ve věku sedmi let

Bradley Siloni (108 – 114)

 • Umírá na spálu ve věku šesti let

 

Generace 5

Bradley Siloni (121 – 121)

 • Umírá ve spánku ve věku čtyř měsíců

Andrea Siloniová (125 – 185)

 • Narodila se předčasně a jen zázrakem přežívá. Celý život je drobná a neustále nemocná. V dětství ji učarují klášterní sestry, které se o ni starají, a ve dvaceti se rozhodne vstoupit do kláštera. I přes neustále zdravotní potíže se dožívá šedesáti let.

Karel Siloni (127 – ) + Helena Siloniová (129   –   ) – svatba roku 145

Anett Siloni Trantová (128 – ) + Silas Trant (126 – )

 

Generace 6

Eponina Siloni Kuveltová (150 – ) + Roderik Kuvelt (149 – )

Valentýna Siloni Teganová (153 – ) +William Tegan (149 – )

Leontýna Siloniová (153 – )

Karolína Siloni Veillová (155 – )  + Tormod Veill (161 – ) – svatba roku 181

Kristýna Siloniová (159 – )

Další články: