erb Brangan

erb vévodského rodu Branganů.

Vévodský rod Brangan

Damon Brangan, znám jako Bílá hvězda ze Severu – v bitvě o Raigar se probojovává a odvádí do bezpečí dcery hraběte Raigara. Jsou to pouze ony, kdo přežijí. Starší z nich pojímá za manželku a stává se hrabětem z Raigaru.

Generace 1
Maxmilián Brangan (18 – 88) + Livia Branganová (20 – 61)
– vévodou se stává roku 41 ve věku dvaceti tří let. Ač neexistují žádné důkazy, tvrdí se, že jeho otec, hrabě Brangan nechává projít Loqarovi muže, kteří poté vypalují Petrův kámen. Poté, co se Loqar Niman stává rálem, odměňuje se tím, že jmenuje Maxmiliána vévodou. Zároveň mu určuje erb, na kterém se nachází pratur na zlatém pozadí. Zlato odkazuje na nerostné bohatství. Pratur, v tu dobu již vyhynulé zvíře, má Branganům připomínat pomíjivost života a že i oni se mohou stát vymřelým rodem, když se nebudou chovat vhodně. Maxmilián se s manželkou mnoho let snaží zplodit potomky. První dítě se jeho ženě narodí ve třiceti osmiletech. Jelikož má obě děti v pozdním věku, vybírají si těhotenství svoji daň a rok po narození syna Maxmiliána Livia umírá.

Generace 2
Morgan Brangan (58 – 112) + Stefanie Walfarová Branganová (58 – 120)
– V devatenácti letech si bere za manželku mladší dceru hraběte Walfara – Stefanii. Vévodou se stává ve třiceti letech, avšak za svého otce vykonává práci již několik let.
Maxmilián Brangan ml. (60 – 110) – nikdy se neožení, ale za život má spousty milenek. Jelikož žádná z nich nikdy neotěhotní, tvrdí se, že je impotentní. Maxmilián sám na tato slova nedbá a užívá si života plnými doušky. Umírá v padesáti letech na zápal plic. Na žádost svého otce se stará o kroniku rodu Brangan. Dává dohromady zápisy z minulosti a vytváří kroniku.

Generace 3
Amelia Branganová (78 – ?) – V patnácti letech uprchne s jedním z bardů, kteří pravidelně navštěvují jejich sídlo. Otec se jí zříká a od té chvíle tvrdí, že má pouze jediné dítě. Amelia žije s bardem přibližně deset let. Ten ji poté bez slova rozloučení opouští. Jelikož nemá Amelia žádné prostředky, vrací se zpět domů. Otec ji odmítá přijmout, ale na přímluvu bratra ji zařídí možnost vstoupit do kláštera.
Leonard Brangan (79 – 145) + Martha Silioni Branganová (85 – 150) – Po smrti svého strýce se stará o rodinnou kroniku. Když o dva roky později umírá jeho otec,
stává se vévodou a o kroniku se nadále stará jeho manželka Martha. Ta posléze určuje, aby to byly manželky, které budou mít kroniku na starost.

Generace 4
Adamar Brangan (100 – 179) + Charlotte Dauthová Branganová (105 – 170) – Již od mala je známý tím, že dokáže každého přesvědčit a vmanipulovat do situací, ze kterých
těží. Jelikož je jediným dítětem, je rozmazlován a když rodičům řekne, že si vybere manželku sám, neodporují mu. Žení se ve dvaceti čtyřech letech a za manželku si bere neteř vévody z Erwanu (Tristenolské království). Povinnosti vévody zastává již od svých čtyřiceti let. O pět let později jeho otec umírá a stává se vévodou. Po střetu na Planině smrti, kdy si vybral prohrávající stranu, očekává trest smrti. Místo toho je odsouzen na doživotí v klášteře Vdovin úděl bez možnosti komunikace s vnějším světem. Zde se postupně vypracovává a nakonec se stává opatem.

Generace 5
Cormac Brangan (125 – ) + Lucie Branganová (124 – ) – Jelikož již od puberty má incestní vztah se svým otcem, nechce se ženit. Chápe však, že je nutné zplodit potomka a tak souhlasí se sňatkem. Manželku mu vybírá otec. Cormac plní svoji povinnost a do roka od svatby se může pochlubit synem Caldeonem. V tu samou dobu dochází ke střetu na Planině smrti. Adamar zde stojí proti svému synovi. Poté, co na adresu svého syna pronese, že je mu jedno, pokud by Cormac v bitvě zemřel, jelikož už svoji povinnost splnil a zplodil dědice rodu, je Cormac v šoku. K otci, a sobě samému, cítí odpor a odmítá být jako jeho otec a ostatní jen zneužívat. Rozhodne se, že se změní. Ač si původně Lucii bral z donucení, snaží se jí poznat a zjišťuje, že ona jej miluje – i když se k ní zatím choval
chladně. Ač se po zbytek života snaží chovat lépe, jsou chvíle, kdy se nedokáže udržet a chová se jako pravý Brangan.

Generace 6

Caledon Brangan (151 – ) + Rosa Branganová (152) – svatba roku 170

  • První potomek se jim narodí až deset let po svatbě.

Camilla Branganová (153 – )

Emily Branganová (159 – )

 

Generace 7

Adamar Brangan (180) + Paula Branganová (190) – svatba roku 210

  • Pojmenován na počest pradědečka – opata Adamara Brangana z kláštera Vdovin úděl, který umírá měsíc před narozením chlapce. Oproti svému dědečkovi však neoplývá výřečností, neboť od mala trpí koktavostí. I to je důvod, že ač je dědicem vévodského rodu, do třiceti let zůstává svobodný. Sňatek s Paulou, hraběcí dcerou, je domluvený a Adamarovi je přikázáno do obřadu s Paulou nemluvit, aby ji neodradil. Při obřadu tak Adamar plný nervozity není skoro schopen se vyslovit. Paule však jeho koktání připadá roztomilé a jen díky jejímu milému přístupu se Adamarovi nakonec daří ve svých čtyřiceti letech koktání značně omezit. Zůstává mu jen ve vypjatých chvílích, doma však mluví plynule.

Alisa Branganová (183) + Karel Veill (183)

Nicolas (186), Michael (189) – ani jeden se nedožije dospělosti

 

Generace 8

Brian Brangan (212) + Martha Branganová (216) – svatba roku 229

  • Sňatek byl domluven takřka hned po porodu Marthy. Vzhledem k nízkému věku nevěsty je domluveno, že může nadále žít u svých rodičů a ve věku sedmnácti let se odstěhuje za svým mužem do Raigaru. Martha je na svoji dobu pokroková žena, která neuznává nutnost podřizovat se vůli mužů. S manželem se po sestěhování často hádají. Jejich hádky jsou legendární a potají se jimi baví celý dvůr. Nakonec však spolu nacházejí řeč – Brian dává Marthě částečnou volnost za podmínky, že se bude chovat slušně, když budou na veřejných akcích.

Benedikt Brangan (215 – 247)

  • Dává se na vojenskou dráhu. Umírá začátkem roku 247 při bitvě pod vedením Velvrika Elata, na kterého se vzhledem k jeho věku nejprve dívá skrz prsty. Když si však uvědomuje kvality svého velitele, je ochoten pro něj nasadit život. V jedné z bitev zachraňuje Velvrikovi život – sám je přitom smrtelně zraněn.

 

Generace 9

Theresa Branganová (236)

Thomas Brangan (237) + Barbara Branganová (236) – svatba roku 251

Teodor Brangan (241)

 

Generace 10

Sean Brangan (252)

  • V deseti letech je zaslíben s Ester, prvorozenou dcerou krále Velvrika – jakožto poděkování za záchranu života jeho předkem Benediktem. Nakonec však král provdává Ester za muže z Tristenolu, který do pokladny přináší mnohem více peněz. Když je mu jako náhrada přislíben sňatek s Cecily, souhlasí. Ta však umírá půl roku před svatbou. Sean na sobě nedává nic najevo, ale hodlá se pomstít za údajnou potupu. Je tím, kdo rozpoutá krvavé boje, které vejdou ve známost jako Válka o dračí trůn, při které umírá.

Rodney Brangan (253)

Ronia Branganová (259)

Theo Brangan (260)

 

 

 

Další články: