erb rodu Kuveltů.

erb rodu Kuveltů.

Vévodský rod Kuvelt

Prvním vévodou se stává Lester Kuvelt – nejstarší syn počestného měšťana rodu Kuveltů. Do erbu si vkládá stříbrnou orlici na černém pozadí.

Generace 1

Lester Kuvelt (46 – 111) + Livia Folitová (50 – ) – svatba roku 66
– vévodou se stává roku 66 při svatbě, kterou zařizuje král Lidrej Niman. Zpřetrhává vazby se svojí rodinou a každého ze služebnictva, kdo se zmíní o jeho původu, nechává zbičovat.

 

Generace 2

Leonard Kuvelt (77 – 129) + Anna Kuveltová (79 – 101) – svatba roku 98
– V osmnácti letech si bere za manželku dívku z měšťanské rodiny. Ač je otec proti tomuto
sňatku, nic neříká, neboť je dívka těhotná. Chlapec však ve dvou letech náhle a neočekávaně umírá. Lester Kuvelt prohlašuje, že jej zabila jeho vlastní matka a veřejně jí posypává hlavu popelem. Leonard nemá jinou možnost, než se k otci přidat. Dívka zdrcená žalem poté opouští Aldormu. Následující rok nutí Lester svého syna do sňatku s dcerou hraběte Annou… Společně zplodí jediného potomka. Po komplikovaném porodu je Anna slabá a o rok později umírá na následky zápalu plic.

 

Generace 3

Lucas Kuvelt (100 – 150) + Sofie Siloni Kuveltová (102 – 165) – svatba roku 121
– Jelikož je jediným potomkem, otec jej nechává hlídat na každém kroku. V dětství trpí na
horečky a jen zázrakem se dožívá dospělého věku. V osmnácti letech si bere nejstarší dceru
vévody Siloni Sofii. Narodí se jim celkem tři děti. Lucas umírá na následky zranění při
královském lovu.

 

Generace 4

Lionel Kuvelt (122 – 139)

Ladrin Kuvelt (124 – …) + Eleanor Kuveltová (119 – …) – svatba roku 140
– Vychováván jako druhý syn. Po smrti staršího bratra Lionela se stává dědicem a je nutné ho všemu naučit. Do té doby žije šťastným životem, který se mu posléze mění v peklo. Otec, který jej celou dobu přehlížel, ho proto trestá za každou neschopnost. Ladrin svého otce začíná nenávidět a pozvolna plánuje, jak by se ho zbavil. Hlavním důvodem je neustále utrácení rodinného majetku. Když jej poté donutí vzít si za manželku ženu, která je o pět let starší, nenávist k otci se pouze prohlubuje. Ač v dospělosti působí na venek sebevědomě, doma musí svoji ženu poslouchat na slovo. Se svojí ženou zplodí nejprve tři syny, než se Eleanor dočká vytoužené dcery.

Leontýna Kuveltová (133 – není známo) – O Leontýně Kuveltové je známo pouze to, že byla ve věku patnácti let provdána do Tezárie.

 

Generace 5

Loqar Kuvelt (144) + Miranda Kuveltová  (146) – svatba roku 161

  • Manželka je dcera hraběte z Tristenolu. Vzhledem k tomu, že v Tristenolu nepokoje rostou a válka už vlastně začala, snaží se pro svoji dceru zajistit bezpečí sňatkem s vévodovým synem v Aldormě.

Velvrik Kuvelt (146 – …)

Roderick Kuvelt (149 – …) + Eponina Siloni Kuveltová (150 – )

Lotrein Kuveltová (152 – …)

 

Generace 6

Lucius Kuvelt (170) + Imelda Kuveltová (170) – svatba roku 185

Mark Kuvelt (172)

  • Vzhledem k tomu, že Mirandin starší bratr umírá ve válce a hrabě nemá žádného dalšího syna, se souhlasem krále předává své postavení druhorozenému vnukovi.

Dana Kuveltová (174)

  • V dětství prodělává zápal plic a od té doby je velmi slabá. Ze zdravotních důvodů je omluvena z účasti na královských oslav. Nikdy se neprovdá a o její život se stará bratr Lucius.

Diana Kuvelt Veillová (184) + Tran Veill (186)

  • Když se devět let od narození posledního potomka rodiče dozvídají, že je Miranda těhotná, bojí se Loqar, aby jeho žena v takovém věku porod zvládla. Naštěstí jsou Miranda i dcera Diana v pořádku a z Diany se stává miláček rodiny. Sňatek Diany s Tranem je dohodnutý a má se jím urovnat konflikt, který Tran způsobil svojí prostořekostí. Mezi Tranem a Dianou nikdy nedochází k zamilování – navzájem k sobě ale cítí úctu a i když oba mají nespočet možností k nevěře, zůstávají si do smrti věrní.

 

Generace 7

Dominick Kuvelt (186) + Susan Kuveltová (191) – svatba roku 207 

  • Dominick žije bohémským životem a od patnácti let absolvuje kdejaký večírek. Rodičům se jeho styl života nelíbí a v jednadvaceti jej donutí k sňatku. Doufají, že jej rodinný život usadí, ale pletou se. Když se Dominickovi rok po svatbě narodí syn, pořádá velkolepou oslavu, při které víno a medovina tečou proudem. V opilosti Dominick vypadává z druhého patra rodinného sídla a při dopadu si láme vaz.

 

Generace 8

Dominick Kuvelt (208) + Emily Kuveltová (209 – 230); + Andrea Kuveltová (240) – svatba roku 255

  • Chlapec je pojmenován po svém zesnulém otci. Dominick a Emily jsou do sebe zamilovaní už od dětství. Berou se v šestnácti letech a doufají ve velkou rodinu. Emily se podaří otěhotnět až roku 229. V těhotenství však Emily prodělá několik nemocí a kvůli celkové zesláblosti nepřežívá porod. Dominick je zoufalý a upíná se na svého syna. Odmítá návrhy matky, aby se znovu provdal. K svatbě svolí až roku 255, čtyři roky poté co jeho syn z nešťastné lásky páchá sebevraždu. Jde o ryze účelový sňatek a k Andree nic necítí. Poté co spolu zplodí čtyři potomky, přestává se o Andreu zajímat úplně.

 

Generace 9

Sidney Kuvelt (230 – 251)

  • Syn Dominicka a Emily. Od mala je mu vše otcem dovoleno. Sidney od mala zbožňuje Judithu Trantovou. Když ji v jedenácti letech provdávají za Rodericka Elata, je zoufalý. Když Roderick umírá, Sidney si naivně myslí, že by mohl mít u Judithy šanci a odhodlává se jí říct o svých pocitech k ní, které se za pět let nezměnili. Když se však dozvídá, že si Juditha bude brát Velvrika Elata, je zničený a páchá sebevraždu

Tadeus Kuvelt (256 – 322)

Adrian Kuvelt (257 – 271) + Sofie Elata Kuveltová (256 – 292)

  • Domluvený sňatek dvou doslova dětí. Když dva roky po sňatku odjíždí Adrian se Sofií na návštěvu ke korunní princezně Ester, dochází k podezřelému úmrtí Adriana. Sofie poté odchází do kláštera, aby ji náhodou znovu za někoho neprovdali. V době Války o dračí trůn si připadá v klášteře mylně v bezpečí.

Emily Kuveltová (259)

  • Aniž by se Dominick ptal na názor, pojmenovává svoji dceru podle zesnulé první manželky.

Mona Kuveltová (260)

 

 

 

 

Další články: