Arthur Elat

Jméno (Titul): Artur Elat (král)
Manželka: Anatola (Halimová) Elata (princezna, posléze královna)
Potomci: Alexander Elat
Vyskytuje se v příbězích: Nepoznané proroctví, Střípky příběhů

 

Vzhled

Výška: 177 cm
Váha: 85kg
Vlasy: rovné, rudé, nejprve sestřihané na délku 10 cm, později dlouhé po ramena.
Oči: zelené

 

Charakter: U Arhura převládá melancholická část, další významnou roli v jeho povaze má sangvinik a cholerik s flegmatikem hrají společně druhé housle. Je citlivý, snadno se pro něco nadchne, je přátelský a přátelství v jeho životě hraje důležitou roli. Už proto, že přátele staví nad sebe. I když občas se nechá strhnout k sobeckosti. Je přemýšlivý a dokáže být i velmi rozhodný. Je oblíbený a dokáže si rozumět téměř s kýmkoliv.

 

Informace o životě: Arthur se v Talronu narodil 53 roku K. A. Jako malý kluk se skamarádil se stejně starým Frederikem Dougsem. Když si jednou hráli v lese objevili starý zničený posed, ze kterého chtěli udělat svou tajnou skrýš. Tehdy se k nim připojil o rok starší Sebastian Rawne se svými poučkami. Nejprve si ho dobírali, ale když se bez problému zapojil do jejich šiškové války a ukázal, že jeho připomínky jsou oprávněné, tak ho Arte s Fredem přizvali do své party.

O rok později v Arthurových osmi letech se Arthur v lese potkal s divokou cizí holčičkou jménem Caointiorn. Než měl možnost zjistit důležité informace, museli se oba potýkat s hrozbou královských vojáků. Sice se jim nakonec povedlo utéct, ale jejich situaci ztěžovaly další věci. Kupříkladu fakt, že nemluvili stejnou řečí. Když se následně Caointiorn otrávila houbou zvanou Zelený Plísmák, bylo na Arthurovi sehnat pomoc.

Chlapec dovezl dívku k Dramonu a zakotvil u sedláka Torka Veilla a jeho ženy Termie. Navzdory nebezpečí, které to pro mladé manžele přinášelo, se ti dva rozhodli dětem pomoci. Léčitel Kolgar, kterého povolali, Caointiorn ošetřil a důrazně všem doporučil v noci odjet. To se však nezdařilo, neboť byli dopadeni a uvězněni.

Za pomoci lsti pak Kolgar dopomohl všem čtyřem uvězněným Zrádcům se osvobodit. Arthur dovedl všechny nové členy jejich komunity (neboť všichni už měli rudé vlasy) do Talronu.

Arthur by rád, aby se vše vrátilo do starých kolejí, ale brzy poznal, že to nebude úplně možné. Zážitky, které prodělal, ho proti jeho vůli změnily. Navíc tu byla Caointiorn, která nechápala, že teď už by neměli být přátelé a také Veillovi, kvůli kterým nastalo ve vesnici hotové pozdvižení, aby je náležitě ubytovali.

Arthur ve snaze zůstat sám sebou a neztratit nejlepšího kamaráda Frederika, udělal hroznou hloupost a podílel se na veřejném šikanování princezny Anatoly. Zostudil tak sebe, i svou rodinu a všichni včetně Caointiron se od něho odvrátili. Všichni, až na Sebastiana Rawnea, který věřil, že Arthur není zlý a rozhodl se mu promluvit do duše.

Arthur si vzal kamarádovy rady k srdci a všem, včetně královské rodiny, se omluvil. Ve všem tom stresu, ale zapomněl na Frederika, kterému kvůli tomu, zůstal delší trest. Aby to odčinil, alespoň chodil Fredovi pomáhat, v čemž se k nim připojili i Seby a Caointiorn.

Stalo se, že se k nim pokusila přidat i Anatola, ale byla, hlavně z Frederikovy strany, zle odmítnuta. Caointiorn se po téhle zkušenosti s princeznou skamarádila. Arthur o jejich přátelství věděl, ale držel ho v tajnosti, protože jej měly dívky zakázané z nejvyšších míst, přímo králem Augustem.

Caointiorn odešla od Elatových a stala se svěřenkyní Veillových. Postupně se naučila mluvit, hlavně díky Sebastianovým lekcím, a začala chodit do zdejší školy. Arthur s kamarády jí vymysleli rodové jméno Earnová.

Caointiorn pomohla přátelům získat povolení a materiál na dostavění posedu a pomáhala jim. Arthur díky tomu zařídil, že se stala součástí jejich party. Party do které Frederik přivedl ještě svou mladší sestru Lucii. Když se však začalo jednat o Anatole, neshledala se její „žádost“ o členství s pochopením a souhlasem. Arthur by se býval princezny zastal, ale bál se čeřit vody mezi Caointiorn a Frederikem, neboť ti dva si vůbec nerozuměli. Arthur totiž chtěl být přítel každého z nich a nechtěl si muset vybírat.

K čemuž nakonec stejně došlo, když se Caointiorn veřejně postavila králi a odmítla mu říct, kam jeho dcera utekla. Arthur, Sebastian a Lucie se sice dozvěděli, kam mají jít, ale Frederika s sebou nesměli vzít. Našli Anatolu u jezera pod Dračí skálou a měli tam zůstat do konce měsíce. Caointiorn se k nim připojila a nakonec i Frederik. Dozvěděli se o proroctví a kletbách sester Frazerových. Krásné chvíle plné klidu, her, přátelství a prvních lásek, však narušilo prozrazení citů, které k sobě chovali Sebastian s Caointiorn. Arthur netušil co dělat a jen sledoval, jak mezi Frederikem s Caointiorn vzniká další zeď.

Po návratu od jezera čekal všechny nový trest, který určil jejich další životní dráhu. Arthur se dal do učení k učiteli Valenu Terakovi, Anatola se stala správkyní archivu, Frederik se dřel, Caointiorn se dostávala čím dál víc pod kůži místním lidem, Sebastian se učil na truhláře a Lucie dál snila o tom, že by ji Sebastian mohl milovat.

Arthur tušil, že tahle situace nemůže trvat věčně, ale sám se potýkal s tajenými city vůči Anatole. Dozvěděl se Sebastianovo tajemství. Měl se stát jeho svědkem na svatbě s Caointiorn, ze které ale sešlo mnohem dřív, než čekali. Arthur se snažil Sebastiana přesvědčit, že by měl o svém nechtěném zaslíbení s Lucií Caointiorn říct, když už se tedy rozhodl podvolit. Chtěl mu věřit, že to udělá a tak mlčel. Později však zjistil, jak zbaběle se Sebastian zachoval, když mlčel.

Snažil se Caointiorn zastavit, ale marně. Po obřadu zaslíbení utekla do lesa a Arthur skončil v náručí Anatoly, která mu konečně přiznala své vlastní city. Caointiorn se všem přátelům následující den svěřila, že je těhotná a požádala Lucii, aby její dítě vydávala za vlastní, protože nechtěla, aby žilo v hanbě. Všichni až na Freda souhlasili. Frederik se ten den pohádal nejen s Caointiorn, ale i s Arthurem. Tím jejich přátelství skončilo, ačkoliv Arthur si to odmítal připustit.

Společně s Caointiorn budovali výcvikové tábory, pomáhali jí přesvědčit krále, že je vyvolená. Sám Arthur se jí snažil krotit v jejích válečných plánech. Zároveň ale dělal co mohl, aby byl alespoň jí dobrým přítelem.

A pak byli prozrazeni. Někdo je zradil. Bitva byla na spadnutí. Arthur podezříval ze zrady Caointiorn, ale ukázalo se, že je zradil Frederik. Arthur se s tím odmítl smířit a spolu s Caointiorn se ho pokusil zachránit z Dramonského vězení za pomoci léčitele Kolgara. Marně.

Vrátili se do vesnice, kde po bitvě bylo spousta raněných. Kolgar si proto snadno vysloužil své místo mezi místními, kteří jej potřebovali. S jeho pomocí a s pomocí kouzelné moci Briame se jim podařilo obelstít celou vesnici a přiřknout Caointiornino dítě Lucii.

Arthur pořád čekal, že Caoitiorn bude pokračovat ve svých snahách naplnit proroctví, ale ničeho se nedočkal. Ačkoliv s tím nikdy nepočítal, zbylí přátelé se obraceli k němu jako k vůdci, ale víceméně si žili svými životy. Arthur se jednoho dne rozhodl, že požádá o Anatolinu ruku, ale jeho žádost byla odmítnuta. Svěřil se Caointiorn, a ta vymyslela plán, jak mu dopomoci k vytoužené lásce. Na druhý den vyzvala krále Augusta na souboj a Arthur se ho zastal, když už by ona vyhrávala. Caointiorn se potom zabila.

Arthur její smrt nesl těžce. Vlastně všichni její přátelé, včetně Veillových a na její pohřeb přišel dokonce i král s královnou. Arthurovi už nic nebránilo v tom, aby si Anatolu vzal. Od starého Trevora se dozvěděl, že nyní bude on strážcem proroctví, než přijde někdo nový.

Arthur s Anatolou odjeli po svatbě na tři roky do Tristenolu, kde se na dvoře vévody z Adaru učili etiketě, vychování, tanci, politice, správě území, a celkově věcem spojeným s vládnutím. Když se vrátili do Talronu, byl už August mrtvý a královna Laveta na sklonku žití, neboť manželovu smrt nesla velmi těžce.

Arthur s Anatolou byli jako manželé velmi zodpovědní a syna měli až po návratu do Talronu. Bývali by jistě měli i další děti, ale už se jim to nikdy nepodařilo.

Samo rodičovství bylo poměrně složité. Alexander byl tiché citlivé dítě, které nemělo žádné kamarády. Potýkal se s tímtéž problémem, jako Anatola za mlada. Sice se skamarádil s o osm let starší Kleou, ale ta jednoho dne prostě zmizela a Alexander zůstal opět sám. Postavil si kolem svého nitra zdi a v pubertě byl téměř nesnesitelný. Když přivedl do vesnice Bheirga, Arthur pochopil, že ten kluk je výjimečný. Zoufale chtěl, aby se ti dva spřátelili, ale oni se namísto toho málem do krve pohádali. Rozdělil je.

Alexandera poslal do Adaru na zkušenou a z Bheirga udělal správce archivu. Učil ho a rozhodl se splnit poslední přání Caointiorn, které slíbil vyplnit. Zbývala mu už jen poslední část a to napsat jejich příběh na pergamen. Proto začal psát svou knihu, kterou ve své poslední hodince daroval. Zemřel 97 roku K. A. ve věku 44 let.

Další články:

  • Rawne SebastianRawne Sebastian Další z hlavních postav Nepoznaného proroctví. Syn truhláře, ale zároveň i jeden z možných následníků Aldormského trůnu. Přítel, milenec, manžel, otec... V životě udělal několik chyb, ale […] Posted in Novinky, Rodokmeny
  • Dougsová LucieDougsová Lucie Uťápnutá a málokdy doceněná, šestá členka Arthurovy party. Byla doopravdy důležitá jen v několika chvílích, přesto nepostradatelná v jejich životech. Posted in Novinky, Informace o postavách
  • Halimová AnatolaHalimová Anatola Exilová královna a manželka Arthura Elata. Přítelkyně první vyvolené, kterou draci přivedli do Aldormy. Měla těžký život i osud. Ale byla dobrou ženou. Posted in Novinky, Informace o postavách
  • Dougs FrederikDougs Frederik Konečně se mi podařilo sepsat informace o další postavě z mé knihy. Tentokrát se jedná o kontroverzní charakter Frederika Dougse. Chlapce, který zradil Zrádce. Jak to bylo doopravdy s jeho […] Posted in Novinky, Informace o postavách