Tormod Veill – vévoda Dramonský; syn Triveta a Margarity; zakladatel Dramonských skleníků.